Y Band

Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Cafodd y band ei ffurfio dros dair blynedd yn ôl, ac yn dilyn rhyddhau eu EP cyntaf; ‘Dwyn y Dail’ yn 2015, mae’r band wedi mynd o nerth i nerth.

Tra’n parhau i berfformio’n gyson drwy gydol 2016, cafodd pawb gyfle i aeddfedu yn ei ffordd ei hun, boed hynny trwy wrando ar fathau gwahanol o gerddoriaeth, gafael mewn offeryn gwahanol neu gael eu hysbrydoli gan ddigwyddiadau o bwys yn ystod y flwyddyn. Wrth i’r haf ddod i'w derfyn, daeth Castell Aber yn rhan o’r set, ac yn dilyn ymweliad a Stiwdio Drwm, Llanllyfni; rhyddhawyd honno fel demo ar-lein. Roedd ei phoblogrwydd yn sbardun i gychwyn gwaith ar y prosiect nesaf.

Roedd treulio amser yn Y Llofft, Fic Llithfaen yn ran hanfodol o’r broses ysgrifennu, wrth i’r band gael lleoliad oedd yn rhoi awyrgylch serendipidaidd a chynhyrchiol dros ben. Canlyniad y cyfnod yma oedd 10 can newydd sbon, fyddai’n cael lle ar yr albwm newydd ‘Lle awn ni nesa?’. Cadwodd y band at yr hyn yr oedden nhw’n ei wybod orau, gan gael Aled Hughes, cynhyrchydd 'Dwyn y Dail' fel cynhyrchydd ar gyfer yr albwm newydd hefyd. Dangosa fariau cyntaf y gan agoriadol, Creithiau, fod newid wedi bod yn ymagwedd y band, ddim ond at yr ysgrifennu a’r recordio, ond yn y dynameg hefyd.  Mae'r datblygiadau hyn yn gyffrous iawn i'r band wrth iddynt edrych ymlaen i berfformio’r deunudd newydd ar hyd a lled y wlad yn y dyfodol agos.

The Band

Patrobas are Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams and Gruffydd Davies, and all four are natives to the Llyn Peninsula, North Wales. The band was formed three years ago, and following the release of their first EP, Dwyn y Dail in 2015, the group have gone from strength to strength.

While continuing to perform regularly over the year 2016, each member independently matured in their own way. This could be by listening to different styles of music, picking up a different instrument or by drawing inspiration from the events of the year. As the summer drew to a close, Castell Aber became a part of the set, and following a visit to Stiwdio Drwm, Llanllyfni; the song was released as a demo online. Its popularity was the spurred the starting of the next project.

Spending time at Y Llofft, Fic Llithfaen was essential to the writing process, as the band had a location that gave a relaxed yet creative and productive atmosphere. The result of the time spent here was 10 new songs, which would feature on the new album Lle awn ni nesa?. The band stuck to what they knew, by choosing Aled Hughes (producer of Dwyn y Dail ) as the producer for the new album. The first few bars of the opening track, Creithiau, (Scars), show a change in the band’s approach not just to writing and recording, but to the dynamics too. All these developments are very exciting for the band as they look forward to performing the new material up and down the country in the near future.

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon