Cyhoeddi Llwyfan y Lanfa, Eisteddfod yr Urdd

Braf yw cael cyhoeddi ein bod yn perfformio ar Lwyfan y Lanfa yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd. Byddwn yn perfformio am 7 y.h ar Nos Iau, Mai 30 - gobeithio 'gwelwn ni chi yno!

Dyma'r artistiaid eraill sy'n perfformio, yr amseroedd a'r dyddiadau:-

Am fwy o wybodaeth ewch i:- https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/eisteddfod-2019/y-maes/llwyfan-y-lanfa/

Hwyl am y tro x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon