Gigs Cychwynnol 2019

Cicio'r Bar, Aberystwyth

Cawsom noson ddifyr iawn yn un o ddigwyddiadau Cicio'r Bar, Aberystwyth. Noson wedi ei threfnu gan Eurig Sailsbury a Hywel Griffiths, yn cynnwys barddoniaeth a cherddoriaeth.

Braf oedd cael rhannu llwyfan a Karen Owen am y tro cyntaf hefyd; cadwch lygaid ar eu tudalen Twitter am ddigwyddiadau eraill:-

https://twitter.com/ciciorbar

Galeri, Caernarfon

Diolch i bawb ddaeth i'r Galeri yn Nghaernarfon i'n gweld yn cefnogi Blazin' Fiddles - roedd y gig wedi gwerthu allan, a roedd hi'n braf gweld criw Gwerin Gwallgo'n perfformio yn y cyntedd cyn y gig.

Gwyl y Pethau Bychain, Machynlleth

Cafwyd derbynniad da ym Machynlleth dros y penwythnos hefyd, wrth i griw Gwyl y Pethau Bychain lenwi stafelloedd sawl adeilad ym Machynlleth â cherddoriaeth werin. Diolch i'r trefnwyr am y gwahoddiad.


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon