Blwyddyn Newydd Dda!

01.01.2018

Dydd San Steffan 

 

Buom yn perfformio mewn dwy gig ar ddydd San Steffan  - gan gychwyn yn nhafarn Tŷ Coch, Porthdinllaen am 2 y.p, ac yna yn Y Fic, Llithfaen am 5 y.h. 

 

Diolch i bawb oedd yn y ddau leoliad am y croeso cynnes fel arfer!

Nos Galan

 

Yn Nant Gwrtheyrn yr oeddem ni'n croesawu'r Flwyddyn Newydd eleni, a hynny efo neb llai na  Band Pres Llareggub -  braf iawn oedd cael y cyfle i rannu llwyfan  â nhw eto!

(Llun gan Einir Ellis) 

Diolch!

 

Hoffem ddiolch fel band am eich cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf, boed hynny trwy fynychu un o'n gigs ni, gwrando ar ein cerddoriaeth neu ein cael ni i berfformio yn un o'ch digwyddiadau chi. 

 

Bu’n flwyddyn gyffrous wrth i ni deithio i leoliadau lle 'roeddem ni wedi bod o'r blaen, a rhai newydd, cyfarfod ffrindiau am oes a chael llawer iawn o hwyl tra'n gwneud hynnu!

 

Edrychwn ymlaen i baratoi am flwyddyn brysur arall - Blwyddyn Newydd Dda! 

 

Wil, Iestyn, Carwyn a Gruff X

 

 

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon