Steddfod Môn!

Dyma i chi flas o wythnos Patrobas yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

Ar y dydd Sadwrn cyntaf mi fu'r band yn perfformio ar lwyfan awyr agored y maes.

(llun:Eisteddfod Genedlaethol Cymru)

Ar y dydd Mercher wedyn cafwyd perfformiad hamddenol braf ar lwyfan y Llannerch, wedi ei guradu gan ein ffrindiau, Noson 4a6. Diolch am y gwahoddiad a phleser oedd rhannu llwyfan â'r artistiaid eraill.

(llun : Nici Beech)

Yna ar y pnawn Gwener cafwyd dwy gig; un acwstig ar lwyfan y Coleg Cymraeg ac yna cloi gyda set lawn ar lwyfan y Tŷ Gwerin. Hon oedd uchafbwynt yr wythnos i ni heb os - diolch o galon i bawb a ddaeth i lenwi'r lle hyd yr ymylon a thu hwnt!

(Llun: Lois Elis Roberts)

Mi fuodd hi'n wythnos brysur iawn fel arall i aelodau'r band hefyd- Carwyn yn brysur hefo sioeau Theatr Bara Caws, Wil yn perfformio efo Mei Emrys, Iestyn yn malu awyr am farddoniaeth ar hyd y lle ac yn cymryd rhan yn sesiwn unnos tŷ gwerin, a Gruff wrthi'n brysur yn y Gorlan ar faes gwersylla Cymdeithas yr Iaith yn Fferm Penrhos. Hyn i gyd a mwy!

Diolch i bawb gefnogodd drwy'r wythnos, a welwn ni chi'n fuan iawn! x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon