Tafwyl & Fideo Newydd

Tafwyl

Diolch yn fawr i'r criw 'ddoth i'n gwylio yn ngwyl Tafwyl i lawr yn Nghaerdydd dros y penwythnos - braf iawn oedd bod yn rhan o'r wyl arbennig hon, a chael perfformio i gynulleidfa newydd! Roedd yn gyfle gwych i gael rhoi tro ar rai o'r caneuon newydd, a diolch yn fawr i Gwilym am sefyll 'fewn ar y 'cajun'!

Fideo - Paid Rhoi Fyny

Braf yw cael rhannu fideo newydd sbon efo chi - wedi ei ffilmio a'i gynhyrchu gan Dafydd Huws.

Gigs y penwythnos...

Byddwyn yn perfformio mewn dwy gig dros y penwythnos. Y gyntaf yn Ngwyl Arall, Caernarfon, a'r ail yn Ngwyl Gwrw Dinas Mawddwy - gobeithio y gwelwn ni chi yno!

#paidrhoifyny

Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon