Rhyddhau'r albwm a mwy o gigs!


Criccieth


Diolch yn fawr i'r criw 'ddoth draw i'r 'Slam Fwyd' yn Nghricieth dros y penwythnos. Braf oedd cael perfformio i gynulleidfa newydd a gwledda yn yr holl fwyd a diod lleol oedd ar gael yno!

Rhyddhau'r albwm!

Braf iawn oedd cael rhyddhau copiau caled o'r albwm newydd 'Lle awn ni nesa'? i'r siopau bach lleol ar draws Cymru ar ddydd Llun, Mehefin 26. Gobeithio eich bod wedi cael cyfle i gael gafael ar un!


Bydd yr albwm yn cael ei rhyddhau yn ddigidol ar raglenni megis Spotify ac iTunes ar Ddydd Gwener, Mehefin 30.

Heno, S4C


Yn ogystal a rhyddhau'r albwm, buom yn perfformio Difyrrwch Sieff Sieffre yn fyw ar raglen Heno, ar S4C ar nos Lun, Mehefin 26.


Gallwch wylio'r perfformiad yma:-


Gigs i ddod dros y dyddiau nesaf


Mae hi'n mynd i fod yn benwythnos prysur arall wrth i ni baratoi i berfformio mewn 5 gig gan gychwyn yn Canna Deli, Pontcanna am 4y.p bnawn dydd Gwener, yna noson yn Y Parlwr, Caerdydd gyda Gwilym Bowen Rhys am 7:30y.h.


Yna, byddwn yn teithio'n ôl i'r gogledd i berfformio mewn parti priodas preifat nos Sadwrn, cyn dychwelyd yn ôl i Gaerdydd i berfformio yn nghwyl Tafwyl nos Sul. Gallwch ein dal yn y 'Yurt-T' am 7:30y.h.


Ar nos Fawrth, Gorffennaf y 4ydd, byddwn yn perfformio yn Nghlwb y Bont, Pontypridd am 7:45y.h.

Gobeithio y gwelwn ni chi yn un o'r lleoliadau yma dros y penwythnos, ond os ddim, gallwch weld mwy o ddyddiadau a digwyddiadau sydd i ddod yma!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon