Rhyddhau'r albwm a mwy o gigs!

29.06.2017

ychwanegwyd gan

Criccieth

 

 

 

Diolch yn fawr i'r criw 'ddoth draw i'r 'Slam Fwyd' yn Nghricieth dros y penwythnos. Braf oedd cael perfformio i gynulleidfa newydd a gwledda yn yr holl fwyd a diod lleol oedd ar gael yno!

 

 

Rhyddhau'r albwm! 

 

 

 

Braf iawn oedd cael rhyddhau copiau caled o'r albwm newydd 'Lle awn ni nesa'? i'r siopau bach lleol ar draws Cymru ar ddydd Llun, Mehefin 26. Gobeithio eich bod wedi cael cyfle i gael gafael ar un!

 

Bydd yr albwm yn cael ei rhyddhau yn ddigidol ar raglenni megis Spotify ac iTunes ar Ddydd Gwener, Mehefin 30. 

 

 

 

 Heno, S4C

 

Yn ogystal a rhyddhau'r albwm, buom yn perfformio Difyrrwch Sieff Sieffre yn fyw ar raglen Heno, ar S4C ar nos Lun, Mehefin 26.

 

Gallwch wylio'r perfformiad yma:-

 

 

Gigs i ddod dros y dyddiau nesaf

 

Mae hi'n mynd i fod yn benwythnos prysur arall wrth i ni baratoi i berfformio mewn 5 gig gan gychwyn yn Canna Deli, Pontcanna am 4y.p bnawn dydd Gwener, yna noson yn Y Parlwr, Caerdydd gyda Gwilym Bowen Rhys am 7:30y.h.

 

Yna, byddwn yn teithio'n ôl i'r gogledd i berfformio mewn parti priodas preifat nos Sadwrn, cyn dychwelyd yn ôl i Gaerdydd i berfformio yn nghwyl Tafwyl nos Sul. Gallwch ein dal yn y 'Yurt-T' am 7:30y.h.

 

Ar nos Fawrth, Gorffennaf y 4ydd, byddwn yn perfformio yn Nghlwb y Bont, Pontypridd am 7:45y.h.

Gobeithio y gwelwn ni chi yn un o'r lleoliadau yma dros y penwythnos, ond os ddim, gallwch weld mwy o ddyddiadau a digwyddiadau sydd i ddod yma!

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon