Rali Ffermwyr Ifanc Eryri 2017

Dyma ychydig o luniau o nos Sadwrn. Diolch am gael cefnogaeth wych Y Chwedlau a Gwilym Bowen Rhys, ac iddyn nhw am ymuno efo ni am set fawr ar y diwedd. Diolch i Twm Ellis am sefyll i fewn i ni ar y drymiau unwaith eto, ac i John o Depth PA am ei wasanaeth sain hynod broffesiynol bob amser. Diolch i Glwb Godre'r Eifl, Ffermwyr Ifanc Eryri, a theulu'r Goetre, Efailnewydd am y gwahoddiad a'r croeso, ac yn bennaf oll i'r criw mawr a ddaeth i gefnogi - da chi werth y byd!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon