Yn ol i Ddolgellau

10.04.2017

ychwanegwyd gan

Braf oedd dychwelyd at ein ffrindiau yn Sesiwn Fawr Dolgellau ar gyfer gwyl gwrw i lansio'r Sesiwn ym mlwyddyn ei chwarter canmlwyddiant. Wedi mwynhau cyfraniadau Hywel Pitts, Bwncath ac Yr Oria mi gawsom ni fodd i fyw yn perfformio hen ffefrynau yn ogystal a chaneuon newydd oddi ar yr albym.

Diolch i'n cyfeillion Gwil ac Elidir am ymuno efo ni ar y llwyfan ar adegau yn ystod y set hefyd - joio! Mae diolch arbennig hefyd i Twm am sefyll i fewn ar y dryms i ni gan nad oedd Carwyn yn medru ei gwneud hi. Dim ond 14 oed ydi o, ac mae o'n class yn barod!

Ein gig nesaf fydd Saith Seren Wrecsam ar y 28ain o Ebrill hefo Alistair James. Anaml yr ydan ni'n chwarae yng nghyffiniau Wrecsam, felly mi fyddai'n braf eich gweld yno! Diolch eto am y gefnogaeth, ac mi fyddwn yn rhannu mwy o fanylion am yr albym efo chi yn fuan iawn. Tan tro nesa x

 

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon