Gorffen recordio'r albwm!


Dyma ni ar ddiwedd ein cyfnod yn recordio ein halbym newydd a fydd allan, gyda lwc, erbyn dechrau'r haf! Rydym wedi cael amser arbennig yn gweithio ar yr holl ddeunydd newydd, ac yn methu aros i gael ei rannu efo chi. Mae yna ddiolch enfawr i un person a wnaeth y broses hon yn bosib, sef Aled Hughes, neu Aled Cowbois, sydd wedi gweithio mor galed yn y stiwdio i'n galluogi i gael y traciau i lawr yn y ffordd orau posib. Fo fydd hefyd yn mynd ati rwan i gymysgu a mastro'r gerddoriaeth, ac rydym yn ddyledus iawn iddo. Braint ydi cael cydweithio efo ffrind sydd hefyd yn gerddor heb ei ail. Diolch i Sain am gytuno i ryddhau ein halbym gyntaf hefyd, edrychwn ymlaen i gydweithio yn ystod y misoedd nesaf. Neithiwr buom yn perfformio mewn cyngerdd o dalentau lleol ym Mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog, fel rhan o agoriad yr arddangosfa 'Gwaddol' fydd yn yr oriel dros dymor y gwanwyn. Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi! Bydd ein gig nesaf yn Nhrawsfynydd ddiwedd mis Chwefror, gyda yr Oria.


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon