Gorffen recordio'r albwm!

29.01.2017

ychwanegwyd gan

Dyma ni ar ddiwedd ein cyfnod yn recordio ein halbym newydd a fydd allan, gyda lwc, erbyn dechrau'r haf! Rydym wedi cael amser arbennig yn gweithio ar yr holl ddeunydd newydd, ac yn methu aros i gael ei rannu efo chi.
Mae yna ddiolch enfawr i un person a wnaeth y broses hon yn bosib, sef Aled Hughes, neu Aled Cowbois, sydd wedi gweithio mor galed yn y stiwdio i'n galluogi i gael y traciau i lawr yn y ffordd orau posib. Fo fydd hefyd yn mynd ati rwan i gymysgu a mastro'r gerddoriaeth, ac rydym yn ddyledus iawn iddo. Braint ydi cael cydweithio efo ffrind sydd hefyd yn gerddor heb ei ail. Diolch i Sain am gytuno i ryddhau ein halbym gyntaf hefyd, edrychwn ymlaen i gydweithio yn ystod y misoedd nesaf.
Neithiwr buom yn perfformio mewn cyngerdd o dalentau lleol ym Mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog, fel rhan o agoriad yr arddangosfa 'Gwaddol' fydd yn yr oriel dros dymor y gwanwyn. Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi! Bydd ein gig nesaf yn Nhrawsfynydd ddiwedd mis Chwefror, gyda yr Oria.

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon