Gigs ac ymarferion diwedd blwyddyn


Gobeithio i bawb gael Nadolig llawen! Ar ddydd San Steffan fe fuom ni'n perfformio yn Ty Coch, Porthdinllaen yn y pnawn, ac yn y Fic, Llithfaen yn nes ymlaen yn y dydd. Diolch i bawb arall ddaeth allan i'n gweld ni. Llongyfarchiadau hefyd i Rhian a Dan, a ddyweddiodd ar y traeth ym Mhorthdinllaen cyn i ni gychwyn canu - maen nhw'n wynebau cyfarwydd iawn i aelodau'r band. Pob dymuniad da i'r dyfodol gan y pedwar ohonom.

Yna ddoe buom yn y Whitehall Pwllheli yn canu mewn pnawn Prosecco i godi arian at elusen Awyr Las. Eto, diolch i bawb ddaeth i gefnogi. Penblwydd hapus i Mari hefyd, a gafodd berfformiad ecsgliwsif gan y band fyny grisia!

Heddiw wedyn mi ddechreuom ni ar ymarferion cyn recordio ein halbym (y broses o wneud hynny yn dechra wsos nesa!) yn Llofft Tafarn y Fic. Diwrnod llwyddiannus a lot o hwyl! Mi fyddwn ni yn y Llofft am weddill yr wythnos cyn chwarae yn y Nanhoron, Nefyn ar ddiwrnod cyntaf 2017. Dewch draw os da chi awydd sesh a dawnsio i rai caneuon newydd yn ogystal a'r hen ffefrynnau! :) x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon