© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

Hen ysgol hogia (a genod) Llŷn

16.12.2016

ychwanegwyd gan

Pnawn ma mi gawson ni amser gwych yn diddanu criw gwyllt Ysgol Botwnnog am hanner awr ola'r tymor!! Mae'n ysgol y mae rhai o aelodau'r band yn ddyledus iawn iddi, felly braf ydi rhoi rwbath yn ol. Braint hefyd oedd rhannu'r llwyfan hefo'r band newydd (ish!) gwych - Pyroclastig. Braf ydi eu gweld yn mynd o nerth i nerth hefo'u talent am greu caneuon bachog!

Y lle nesaf y byddwn ni'n perfformio yn fyw fydd Ty Coch Porthdinllaen (1pm) a'r Fic yn Llithfaen (4pm) ar y 26ain o Ragfyr.
Tan hynny - hwyl, a Dolig Llawen i chi i gyd! x

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square