Ysgol Botwnnog / Ha Bach y Fic


Cawsom yr anrhydedd neithiwr o fod yn rhan o gyngerdd arbennig yn Neuadd Hughes-Thomas, Ysgol Botwnnog i ddathlu pedwar canmlwyddiant yr ysgol. Mae Wil, Carwyn a Iestyn yn ddyledus iawn am yr addysg a'r arweiniad a gafwyd ym Motwnnog ac yn falch iawn o fod yn gyn-ddisgyblion. Braf iawn oedd bod yn ol. Roedd yn rhaid gadael Botwnnog ar ddipyn o ras wedi ein set, a mynd yn syth am Lithfaen. Mae gwyl Ha' Bach y Fic wedi mynd yn dipyn o uchafbwynt yng nghalendr y band yn flynyddol bellach - nid oedd eleni'n eithriad. Wedi'r holl fandiau gwych yn ystod y pnawn a'r nos (Tegid Rhys, Welsh Whisperer, Cowbois Rhos Botwnnog, Gwerinos a Brython Shag) daeth ein tro, ac erbyn camu i'r llwyfan am tua 10 o'r gloch roedd y lle'n bownsio! Diolch am yn croeso gwresog fel bob tro, ac roedd yn bleser cael cynhesu'r llwyfan i set wefreiddiol Gai Toms a'r Band. Mae Wil yn dweud na fysa fo erioed wedi codi'r gitar pe na bai wedi gweld Gai yn chwarae - mae ei gyfraniad i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes yn anferth, ac mae'n siwr fod llawer o gerddorion eraill hefyd yn fawr eu dyled tuag ato. Un gig arall sydd gennym ni am sbel rwan, sef Neuadd y Farchnad, Caernarfon nos Wener yma (23/09/2016) hefo'r Moniars a Bryn Fon a'r Band. Edrychwn ymlaen i weld pawb yno. x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon