Cyngerdd Blynyddol Capel Llwyndyrus


Noson wych yng Nghapel Y Drindod, Pwllheli, neithiwr yn y cyngerdd blynyddol wedi ei drefnu gan griw Capel Llwyndyrys. Roedd hi'n fraint ac yn bleser rhannu'r llwyfan gyda Eban Sion Pari, Gronw Griffith, Gwenan Gibbard, a Chor Meibion y Penrhyn. Cafwyd perfformiadau gwefreiddiol gan bawb! Diolch i bawb gefnogodd ac a wnaeth y noson yn llwyddiant, ac i bawb fu'n rhan o'r trefniadau. Yn rhan o'r set fyw am y tro cyntaf erioed roedd 'Castell Aber' - ein can newydd sydd allan ar Soundcloud yr wythnos hon.

Nesa ar y calendr mae Dydd Sadwrn yr 17eg o Fedi - Noson Lawen pedwarcanmlwyddiant Ysgol Botwnnog, a Gwyl arbennig Ha' Bach y Fic - ein trydydd blwyddyn yno yn olynol. Edrych mlaen - welwn ni chi yno! x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon