Crug Mawr!


Dyma ni'n perfformio ar lwyfan Y Castell yng Ngwyl Crug Mawr ddoe. Roedd hi'n wyl fach wych gyda lein-yp anhygoel, ac roedd yn fraint cael bod yn rhan ohoni. Mae ein diolch yn fawr i Ifan Prys (Y Cledrau) am sefyll i fewn ar y drymiau, ac i drefnwyr Crug Mawr am y gwahoddiad. Mae un rhan arbennig o'r gig yn mynd i aros yn y cof am yn hir iawn, sef cael y band gwerin gwych Raffdam o Aberteifi yn ymuno a ni ar y llwyfan am fersiwn o 'Wagon Wheel.' Roedd yr awyrgylch hefo banjo a dau gitar ychwanegol yn wych, ac mi wnaethon ni i gyd fwynhau yn arw. Edrych mlaen at berfformio hefo'r cerddorion arbennig yma eto yn fuan!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon