Crug Mawr!

28.08.2016

ychwanegwyd gan

Dyma ni'n perfformio ar lwyfan Y Castell yng Ngwyl Crug Mawr ddoe. Roedd hi'n wyl fach wych gyda lein-yp anhygoel, ac roedd yn fraint cael bod yn rhan ohoni. Mae ein diolch yn fawr i Ifan Prys (Y Cledrau) am sefyll i fewn ar y drymiau, ac i drefnwyr Crug Mawr am y gwahoddiad.

Mae un rhan arbennig o'r gig yn mynd i aros yn y cof am yn hir iawn, sef cael y band gwerin gwych Raffdam o Aberteifi yn ymuno a ni ar y llwyfan am fersiwn o 'Wagon Wheel.' Roedd yr awyrgylch hefo banjo a dau gitar ychwanegol yn wych, ac mi wnaethon ni i gyd fwynhau yn arw. Edrych mlaen at berfformio hefo'r cerddorion arbennig yma eto yn fuan!

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon