Cwrw a Chariad!


Dyma'r band ar lwyfan Gwyl Cwrw Llyn yn Nefyn bnawn Sadwrn dwytha. Cafwyd pnawn arbennig gyda thyrfa fawr wedi dod draw i weld y bragdy newydd sbon sydd wedi ei hadeiladu yn arbennig i'r cwmni lleol. Mae'n wych gweld y bragdy yn mynd o nerth i nerth a chwrw o Ben Llyn mewn tafarndai pell ac agos. Gyda'r nos buom yn perfformio ym mhriodas Elin a Trystan yn Llangwnadl. Llongyfarchiadau mawr i'r cwpwl hapus! Roedd yn fraint cael bod yn rhan o'r diwrnod. Hefyd, am y tro cyntaf roeddem yn 10 uchaf siartiau C2 Radio Cymru am yr wythnos.

Diolch fel bob amser i bawb sy'n ein cefnogi trwy wrando ar ein cerddoriaeth a thrwy ddod i'n gigs byw. Da chi werth y byd! x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon