Sesiwn Fawr a'r Sioe

"On a stage in a corner of the main square of Dolgellau, which was closed for the event, rain could not dampen Patrobas' country rock enthusiasm and vitality"

(o adolygiad 'From the Margins' o Sesiwn Fawr Dolgellau - i'w weld yma

Er gwaetha'r tywydd cafwyd penwythnos i'w chofio yn Nolgellau. Ar wahan i'n set byw llwyddiannus ar y prif lwyfan bnawn Sadwrn, buom yn cymryd rhan mewn amryw o sesiynnau gwerin yn nhafarndai'r dre tan oriau man y bore, yn ogystal a mwynhau'r arlwy arbennig o gerddoriaeth oedd i'w glywed eto eleni. Teithio lawr am Lanelwedd i'r Sioe wedyn, a pherfformio yn y Fountain Inn ar y nos Sul, ac yna llwyfan Gwersyll Penmaenau ar y Nos Fawrth. Wythnos flinedig ond arbennig iawn! Roedd Gruff yn gadael Sesiwn Fawr am bythefnos yn Jamaica, felly mae ein diolch yn fawr i Alun Williams am gytuno i lenwi i fewn ar y gitar fas ar gyfer gigs Llanelwedd a'r pythefnos nesa. Pob hwyl i Gruff ar ei drafals!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon