Wythnos brysur arall...


Nos Fawrth diwethaf buom yn chwarae set draw yn nhafarn y Pengwern, Llan Ffestiniog. Mae Carwyn wedi bod wrthi ers rhai misoedd yn perfformio yn y sioe 'Allan o Diwn' gyda Theatr Bara Caws, sy'n adrodd hanes y band Y Ficar o ddechrau'r 80au - buom yn ei wylio ym Mlaenau Ffestiniog cyn canu yn y Pengwern; mae o wir werth ei weld os cewch y cyfle! Cawsom amser gwych yn Llan Ffestiniog - diolch i Alun am ganu a chwarae'r harmonica hefyd, ac i ambell un o'r criw lleol am ymuno yn yr hwyl! Noson gofiadwy - byddwn yn ol yn y Pengwern ar y 28ain o Awst ar gyfer LlanFfest!

Ddydd Sadwrn buom yng Ngwyl y Felinheli, ond yn anffodus bu i'r tywydd ymyrryd! Cawsom gig i griw bach yng Nghlwb Rygbi Pwllheli gyda'r nos wedyn. Nos Fawrth bu'r band yn perfformio mewn Noson Lawen yn y ty Celtaidd yng Nghanolfan y Felin Uchaf. Yn awyrgylch hudolus yr adeilad arbennig cawsom ein hudo gan straeon Celtaidd Angharad Wynne, canu gwerin Eban Pari, a chaneuon a barddoniaeth gan Twm Morys a Gwyneth Glyn. Roedd hi'n braf perfformio i gynulleidfa mor gynnes a chartrefol. Braf hefyd oedd cyfarfod a Divya Bhatia, trefnydd Gwyl Jodphur RIFF (Rajhastan International Folk Festival) a oedd draw yng Nghymru am ychydig ddyddiau, yn ymweld a'r Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen a rhai gwyliau eraill.

Neithiwr wedyn, (cyn mynd i wylio'r pel droed!), buom yn perfformio i griw o bobl ifanc o Trindad a Tobago a Lebanon, a oedd draw yn aros yn yr ardal. Roedd yn braf rhoi blas iddynt o ddiwylliant gwerin y Cymry. Diolch o galon am y gwahoddiad.

Byddwn yn perfformio nesaf fel rhan o Gwyl Arall, Caernarfon, nos Wener yma (8fed o Orffennaf) mewn gig am ddim gyda Fleur de Lys, Pyroclastig, ac Alffa. Bydd yn digwydd ar y cei llechi yng Nghaernarfon rhwng 17:00 a 21:00. Am fwy o fanylion dyma dudalen Facebook y gig: https://www.facebook.com/events/1125524340804265/ Gobeithio y gwelwn ni chi yno! :) x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon