Cricieth / Porthdinllaen / Efailnewydd

Roedd hi'n wicend brysur gyda gigs yng Nghricieth, Porthdinllaen, ac Efailnewydd. Nos Wener buom yn Bryn Hir, Cricieth, fel cefnogaeth i Bryn Fon a'r Band. Dechrau da i ha' yn llawn gigs!

Yna bnawn ddoe buom yn perfformio o flaen tafarn Ty Coch, Porthdinllaen, fel rhan o ddigwyddiad Blas y Mor wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Roedd yn braf iawn bod nol ym Mhorthdinllaen yn canu rhai o ganeuon y mor, a gweld pawb wrthi'n mwynhau yn dawnsio a chanu ar y traeth!

Neithiwr wedyn buom draw yng Nghlwb Rygbi Pwllheli yn perfformio mewn parti preifat (gyda'r fflag newydd!). Diolch o galon i drefnwyr y tri digwyddiad am ein gwahodd i berfformio - rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth bob amser. Roedd hi'n benwythnos wych i agor gigs yr haf. Yr wythnos yma byddwn yn brysur yn teithio o gwmpas yr ysgolion cynradd lleol i ddysgu rhai o'r caneuon i'r plant, a gyda gobaith ennyn diddordeb ambell un mewn cerddoriaeth Gymraeg! Am fwy o fanylion am y gigs sydd i ddod, ewch i'r dudalen Gigs. Welwn ni chi'n fuan iawn gobeithio!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon