Cricieth / Porthdinllaen / Efailnewydd

19.06.2016

ychwanegwyd gan

Roedd hi'n wicend brysur gyda gigs yng Nghricieth, Porthdinllaen, ac Efailnewydd. 
Nos Wener buom yn Bryn Hir, Cricieth, fel cefnogaeth i Bryn Fon a'r Band. Dechrau da i ha' yn llawn gigs!

 

Yna bnawn ddoe buom yn perfformio o flaen tafarn Ty Coch, Porthdinllaen, fel rhan o ddigwyddiad Blas y Mor wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Roedd yn braf iawn bod nol ym Mhorthdinllaen yn canu rhai o ganeuon y mor, a gweld pawb wrthi'n mwynhau yn dawnsio a chanu ar y traeth! 

 

Neithiwr wedyn buom draw yng Nghlwb Rygbi Pwllheli yn perfformio mewn parti preifat (gyda'r fflag newydd!). 

Diolch o galon i drefnwyr y tri digwyddiad am ein gwahodd i berfformio - rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth bob amser. Roedd hi'n benwythnos wych i agor gigs yr haf.
Yr wythnos yma byddwn yn brysur yn teithio o gwmpas yr ysgolion cynradd lleol i ddysgu rhai o'r caneuon i'r plant, a gyda gobaith ennyn diddordeb ambell un mewn cerddoriaeth Gymraeg! 

Am fwy o fanylion am y gigs sydd i ddod, ewch i'r dudalen Gigs. Welwn ni chi'n fuan iawn gobeithio!

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon