Paratoi at haf prysur

Mae'r PA newydd wedi cyrraedd, mae arholiadau Wil a Gruff bron drosodd, mae Iestyn adra o Aberystwyth, ac mae Carwyn yn brysur drwy'r dydd bob dydd yn rhuthro o fand i fand ac o theatr i theatr! Da ni'n barod bellach i ddwad at y cynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru fydd yn ein clywed dros yr haf. Gallwch ddisgwyl caneuon newydd, perfformiadau egniol, a digon o ddawnsio!

Tra ein bod ni'n malu awyr a chwarae ping pong mae ein resident technegydd sain, Carwyn, wedi dod i ddallt y PA yn dda iawn, ac mi fydd yn ddefnyddiol iawn at ein gigs dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf! Cofiwch ein dal yn Nhafarn y Bryn Hir, Criccieth, gyda Bryn Fon a'r Band nos Wener yma (17/06) neu ym Mhorthdinllaen yn yr Wyl Fwyd ddydd Sadwrn (18/06). Mae gennym lu o gigs a gweithdai mewn ysgolion cynradd wythnos nesaf cyn i gigs yr haf ddechrau o ddifri! Welwn ni chi o gwmpas yn fuan iawn! :D x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon