Cyngerdd Mered


Dyma ni ar lwyfan Pafiliwn y Bont yn dathlu bywyd Mered fel rhan o gyngerdd mawreddog gyda llu o artistiaid gwerin. Gwir fraint oedd cymryd rhan, a diolch am y gwahoddiad a'r croeso! ​Rhai sylwadau o Twitter...

David Williams ‏@davidwcyi 59m Cyngerdd Mered cofiadwy neithiwr ym Mhontrhydfendigaid uchafbwynt imi oedd @patrobas_music - gwych!

Aled Scourfield ‏@aledscourfield 19h Wedi mwynhau gwrando ar Patrobas yng nghyngerdd Mered lan yn y Bont. Bois ifanc talentog iawn o Ben Llyn.


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon