Priodas yn Nant Gwrtheyrn

Neithiwr mi fuo ni'n chwara' ym mhriodas Fflur ac Owain yn Nant Gwrtheyrn. Roedd hi'n ddiwrnod braf yn y Nant - llongyfarchiadau mawr a phob dymuniad da iddyn nhw at y dyfodol!

Diolch o galon am y gwahoddiad - gawson ni amser gwych, a chynulleidfa arbennig.

Cyngerdd Mered ddechrau mis nesaf (ac efallai rhywbeth bach cyn hynny) ac yna mi fyddwn yn cymryd saib ar gyfer yr arholiadau cyn cychwyn yn ol efo'r gigio tua diwedd mis Mehefin!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon