Ty Coch / Fic Llithfaen

03.04.2016

ychwanegwyd gan

Heddiw mi fuo ni'n chwarae setiau acwstig mewn dwy dafarn yn Llyn. Pnawn ma mi fuo ni yn Nhafarn Ty Coch Porthdinllaen, ar lan y mor yn diddanu'r criw yno! Roedd dipyn o bobl wedi ymhel ac mi gafwyd set hwyliog iawn! (Mi fyddwn ni nol yn Ty Coch hefo'r band llawn am set fawr ar y 10fed o Awst, ond gwyliwch allan am fwy o ddigwyddiadau fel heddiw yn y cyfamser!)

 

Yna heno mi aethon ni draw i Lithfaen i Dafarn y Fic i wneud set acwstig arall! Eto mi gawson ni groeso braf ac roedd hi'n bleser perfformio yno fel bob amser!

Jam yng nghornel y Fic!

Er bod ein gig swyddogol nesa' ni ar y 1af o Fai ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid - cadwch lygad y dudalen GIGS ac hefyd ein tudalen Facebook rhag ofn i ni drefnu mwy o ddigwyddiadau acwstig byr-rybudd fel'ma yn y cyfamser! Hwyl am y tro! x

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon