Whitehall / Gwesty'r Celt

29.03.2016

ychwanegwyd gan

Nos Sadwrn mi drefnon ni gig fach yn y Whitehall, Pwllheli. Dechreuwyd am 11 er mwyn i bawb gael mynd i weld y Chwedlau yn Penlan a wedyn dod i wrando arnom ni! Roedd set Y Chwedlau'n wych ac roedd hi'n noson arbennig ym Mhwllheli, gyda'r Whitehall yn orlawn a phawb yn dawnsio'n wyllt i'r hen ffefrynnau a rhai eitemau oedd ddim mor hen! (Diolch i Alun o'r Chwedlau hefyd am ymuno efo ni ar y llwyfan a serenadio'r gynulleidfa gyda'i harmonica yn 'Meddwl ar Goll'!)
Diolch yn fawr i bawb ddaeth allan - mi wnaethon ni wir fwynhau!

Yna neithiwr mi fuon ni draw yng Ngwesty'r Celt (Celtic Royal Hotel) yng Nghaernarfon ar gyfer parti priodas Catrin a Gethin! Llongyfarchiadau mawr i'r par priod, a diolch i bawb am fod yn gynulleidfa mor wych - roedd hi'n bleser perfformio!

 

Y lle nesaf gallwch ein dal ni'n fyw ydi ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar y 1af o Fai mewn cyngerdd arbennig i ddathlu bywyd Meredydd Evans. Cyn hynny, priodas arall ar y gweill ac efallai ambell beth bach arall! Welwn ni chi'n fuan!

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon