Adolygiad y Gigiadur

Rydym yn ddiolchgar iawn i Y Gigiadur am adolygu ein EP, 'Dwyn y Dail' ar eu gwefan. Mae Y Gigiadur yn gwneud gwaith ardderchog yn hyrwyddo gigs a digwyddiadau y SRG ar Twitter, ac maent bellach wedi cychwyn gwefan i adolygu cynnyrch newydd, ynghyd ag erthyglau diddorol am agweddau eraill o'r sin. Dyma'r linc i'w gwefan: https://gigiadur.wordpress.com/ Dyma'r adolygiad: ​ 'Patrobas – Dwyn y Dail ​JANUARY 17, 2016 / LEAVE A COMMENT Dwyn y Dail yw casgliad gyntaf y grŵp ifanc o Ben Llŷn ac fel cyfanwaith cerddorol mae’n sicr yn werth gwrando arno. Heb os, canlyniad i gigio cyson Patropas ar draws Gogledd- Orllewin y wlad yw’r EP o 5 cân. ‘Mwncws Abertawe’ yw’r trac agoriadol, clywir ddawn y Ffidlwyr, Iestyn Tyne, yn amlwg yn y darn hwn. O’r dechrau amlygir ddylanwad bro a thirlun y pedwar, sydd yn cyd-weddu’r gân yn arbennig. Cafodd yr ail drac ei rhyddhau yn gynharach eleni fel rhan o sengl, trac lle y clywir ddylanwadau’r band yn fwy amlwg. Ceir tebygrwydd rhwng ‘Meddwl ar goll’ iganeuon cynnar Cowbois Rhos Botwnnog, megis y chwedlonol ‘Musus Glaw.’ Mae’r drydedd gân yn alaw draddodiadol. O bosib dyma’r gwanaf ar yr EP, gan nad yw petai’n plethu’n llawn gyda’r traciau eraill i greu cyfanwaith. Er hyn, dwi’n hoff iawn o’r modd y moderneiddiwyd yr alaw o’i chymharu â fersiwn yr athrylith,, Mered Evans, dangosa felly bod y band ifanc yn hyderus wrth ddelio gyda’r hen alawon. Y pedwerydd trac yw’r cryfaf, o bosib. Clywir mwy o fynd wrth iddynt blethu roc â gwerin. ‘Lladron’ yw’r olaf, a fy ffefryn i. Ceir defnydd da o’r gitâr acwstig a gan gyfleu naws hydrefol yr EP ac esbonio’r teitl, ‘Dwyn y Dail’. Un peth sy’n sicr yw bod Wil, Iestyn, Carwyn a Ronw yn gwybod yn iawn pa fath o gerddoriaeth maent yn ei gyfansoddi. Hynod o braf hefyd yw medru adolygu gwaith a wthia ffiniau cerddoriaeth Gymraeg. Wrth i’w gerddoriaeth aeddfedu, edrychaf ymlaen at glywed mwy gan Patrobas ar lwyfan ac ar dâp. 6.5/10'


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon