Blwyddyn Newydd Dda!

Dymunwn flwyddyn newydd dda iawn i bawb! Dros y flwyddyn newydd buom yn brysur yn ymarfer ac yn gigio. Cyn cychwyn ar y perfformiadau cawsom ymarfer yn Neuadd Rhoshirwaun. Aethpwyd drwy'r set a gwneud man newidiadau er mwyn gwella ar ein perfformiadau, a rhoi 'chydig bach o bolish gan nad oeddem ni wedi ymarfer rhyw lawer ers sbel!

Noson flwyddyn newydd buom yn perfformio yn Nhafarn y Llong, Aberdaron, a'r stafell dan ei sang. Nid oedd Carwyn hefo ni yn anffodus, ond cafwyd gig lwyddiannus a phawb wedi mwynhau.

Ar ddiwrnod cyntaf 2016 cawsom gig gyda'r nos ym Mar Cefn y Nanhoron Arms yn Nefyn. Eto roedd criw da wedi troi allan i wrando a dawnsio a meddwi. Roeddem yn fand llawn eto ar y noson yma, ac roedd hynny'n gwneud gwahaniaeth. Diolch am y gwahoddiad a gobeithiwn fod yn ol yn y Nanhoron yn fuan!

Yna neithiwr cawsom ein gig cyntaf erioed ar Ynys Mon, yn cefnogi Fleur de Lys mewn gig arbennig iawn yn Nhafarn Ty Gwyn, Llanfairpwll. Roedd hi'n braf perfformio i gynulleidfa cwbl wahanol a chael ymateb gwych ganddynt. Diolch am y gwahoddiad!

Y gig nesaf i ni rwan fydd yng Nghlwb Rygbi Pwllheli ar yr 5ed o Chwefror gyda Cowbois Rhos Botwnnog. Gobeithio'ch gweld chi yno! :) x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon