Lawnsio'r EP a gigs y 'dolig

Wel - ma' raid d'eud ein bod ni'n edrych 'mlaen yn arw at y penwythnos yma - ein gigs cyntaf ni ers mis Medi!! Mi fydd hi'n braf cael perfformio eto dros y Nadolig a mynd i wahanol lefydd i rannu ein cerddoriaeth efo chi! Hefyd wrth gwrs mi fyddwn ni am y tro cyntaf yn medru cynnig CD's i chi eu prynu wedi'r gig! Gyda 'Dwyn y Dail' allan ers dydd Llun, y cyfle cyntaf i brynu'r CD (os nad ydach chi wedi gwneud hynny dros y we neu yn eich siop leol yn barod!) fydd mewn noson Llen a Chan yn Lolfa Fach Pantycelyn, Aberystwyth. Bydd y noson yn dechrau am 7:30 a pris mynediad yw £3 i'r cyhoedd a £2 i fyfyrwyr. Edrychwn ymlaen at gwmni y Prifardd Hywel Griffiths a'r nofelydd Caryl Lewis ar y noson. Yna dydd Sadwrn yn ol i'r gogledd i Wyl Fwyd a Chrefft Portmeirion. Byddwn ni'n perfformio ar Sgwar y Gyfarchfa rhwng 12 ac 1 y p'nawn. Yn ogystal a gwrando arnom ni a gwneud tamaid o siopa'r Nadolig, mi fydd y bandiau arbennig Piantel a Plu yno yn ystod y dydd hefyd. Nos Wener yr 11fed o Ragfyr yw'n gig lawnsio swyddogol ar gyfer yr EP - yn un o'n hoff lefydd ni - Tafarn y Fic yn Llithfaen! Bydd pris mynediad yn gwbl am ddim ac efallai y byddwn ni wedi trefnu syrpreis fach erbyn y noson! Da ni'n rhannu llwyfan unwaith eto hefo hogiau'r Chwedlau mewn gig Nadolig yng Nghlwb Rygbi Pwllheli ar y deunawfed. Mae'r Chwedlau'n fand gwych o Ben Llyn a 'da ni wastad yn mwynhau perfformio ar y cyd gyda nhw. Edrych mlaen! Os hoffech chi ddathlu'r flwyddyn newydd ar ben draw'r byd wrth y mor, yna Aberdaron ydi'r lle i fod eleni! Gobeithio y gwelwn ni chi yno! ​Am y tro! x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon