Mwy ar yr EP...

http://www.sainwales.com/store/rasal/rasal-cd037 ​Dyma'r linc i'r dudalen ar wefan Sain lle gallwch nawr RAG-ARCHEBU ein EP newydd sbon - 'Dwyn y Dail'! Bydd ar gael o Dachwedd y 31ain felly hawliwch eich copi digidol yn awr! Mi fydd CD's caled hefyd yn cael eu printio, felly gwyliwch allan am gyfle i'w prynu yn ein gigs ac yn eich siopau lleol! Mae'r EP yn cynnwys 5 trac sef:

 • Mwncwns Abertawe

 • Meddwl ar Goll

 • Deio i Dywyn

 • Lle wyt ti?

 • Lladron

Mae yma gymysgedd o'r holl ddylanwadau sydd arnom fel band - o'r alawon gwerin cyflym yn y trac cyntaf i'r naws araf a distaw yn y trac olaf. Mwy i ddilyn! Beth am ddod i'n gweld ni yn chwarae set Acwstig yn Lolfa fach Pantycelyn ar nos Wener y 4ydd o Ragfyr am 7:30yh? Neu beth am y diwrnod canlynol yng Nghwyl fwyd Portmeirion, lle byddwn yn chwarae am 12yp. ​Welwn ni chi o gwmpas! :)


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon