Ha Bach y Fic 2015

Ha' Bach y Fic lwyddianus dros ben unwaith eto eleni - diolch a llongyfarchiadau I bawb fu wrthi yn paratoi, a diolch am y gwahoddiad I ddod i'r wyl am yr ail flwyddyn yn olynol I ganu. Pleser oedd rhannu llwyfan y nos gyda Cowbois Rhos Botwnnog a Candelas, dau o fawrion y S.R.G. a cherddorion yr ydym yn eu hedmygu yn fawr. Llongyfarchiadau i'r Cledrau, Magi Tudur, Jambyls a'r Chwedlau am eu perfformiadau arbennig hwythau yn ystod y p'nawn. Mae'r wyl yma, fel y llynedd, yn rhoi rhyw fath o glo ar gigio'r haf I ni. Rydan ni wedi chwarae dros 40 o gigs ers yr un adeg y llynedd, ac rydym yn ddiolchgar dros ben I bob un person sydd wedi ein cefnogi, wedi gweiddi arnom ni, wedi canu hefo ni, ac wedi rhoi croeso I ni lle bynnag yr ydym ni'n chwarae! Mae wedi bod yn bleser eleni I greu cysylltiadau eang ar draws Cymru, chwarae gigs pellach o adref, a hefyd recordio ein caneuon gwreiddiol cyntaf - 'Meddwl ar Goll' fel rhan o brosiect senglau'r selar, ac ein EP cyntaf, fydd allan ar un o labeli Sain cyn diwedd y flwyddyn. 'Dan ni wedi joio! Rwan wrth gwrs, mae'r chwarae yn distewi am ychydig, a'r gwaith yn dod yn ol iddi :( Gyda Wil yn parhau hefo ei Lefel A, Ronw yn dilyn aprentisiaeth, Iestyn yn symud I Aber i'r brifysgol, ac yn bellach na neb - Carwyn yn actio I lawr yng Nghaerdydd, yn amlwg mae'n mynd I fod ychydig yn anoddach I ni gymryd pob cynnig gig sydd yn dod i'n rhan! Er hynny, bydd digon i'ch cadw yn hapus - yr EP ar ei ffordd, ambell I gig bach slei (efallai!) yma ac acw rhwng rwan a'r 'dolig, a misoedd y gaeaf I sgrifennu, a sgrifennu.......a sgrifennu. Pwy a wyr, ella bydd gynno ni albym I chi erbyn flwyddyn nesa...!? ;)


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon