Gig Ola'r Haf

Neithiwr mi fuo ni yn chwarae mewn gig elusennol yng Nghlwb Rygbi Pwllheli er mwyn codi arian tuag at Ward Alaw. Roedd y noson, gyda ni, Bwncath, y Chwedlau a Gwilym Bowen, yn llwyddiant mawr a chafwyd elw sylweddol tuag at yr achos. Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i gefnogi!

Mi fyddwn ni'n perfformio heno mewn Parti Preifat yn y Clwb Rygbi, yn ein gig nesaf fydd wythnos i Nos Sadwrn yn Ha' Bach y Fic. Mi fyddwn ni ymlaen tua 9pm - dewch yn llu! :)


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon