Gwyl Pendraw Byd


Daeth yr haul allan i dywynnu ar Bendraw'r Byd ddydd Sadwrn diwethaf, a chawsom y pleser o berfformio i dafarn orlawn Ty Newydd Aberdaron, yn ogystal a'r rhai ar y traeth! Gig arbennig a diolch i Magi Tudur a Plu am rannu'r llwyfan hefo ni. Gyda'r nos mi fuon ni mewn parti priodas yn Neuadd Rhiw hefyd. Llongyfarchiadau mawr a phob dymuniad da i Llifon ac Anya! Gig Ola'r Haf yng Nghlwb Rygbi Pwllheli sydd heno, gyda'r Chwedlau, Bwncath, a Gwilym Bowen Rhys. Yna nos yfory byddwn yn perfformio mewn parti preifat yn yr un lleoliad. Os na welwn ni chi heno - welwn ni chi'n fuan! :) x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon