Mwy o gigs a recordio

Yn 'doedd hi'n 'Steddfod wych!? Diolch Maldwyn a'r Gororau! Un gig fach oedd gennym ni yn ystod yr wythnos sef ar lwyfan Ty Gwerin bnawn Sul agoriadol yr eisteddfod. Cafwyd criw bach da i wylio, yng ngodidowgrwydd y babell 'iwrt' hardd sydd yn gartref i dy Gwerin ers dyflwydd bellach. Diolch i'r criw fu'n gyfrifol am ein cael yno, ac i'r criw sain. Gig bach wych!

Cyn dadflino o'r Eisteddfod - fe'n taflwyd ni yn syth i fewn i wythnos o RECORDIO yn stiwdio Sain, Llandwrog. LLAWER mwy o fanylion i ddod yn fuan ;) Hanner ffordd trwy'r wythnos fe gawsom berfformiad yn amffitheatr awyr agored Plas Glyn y Weddw, gyda'r arbennig Glyn Williams a Chor Meibion Dwyfor, a chawsom berfformiadau gwefreiddiol gan rhain! Diolch yn fawr am y gwahoddiad i ddod i berfformio unwaith eto yn y lleoliad godidog yma ar noson braf o haf!

Glass Butter Beach fory - chwarae am 2:30pm. A chofiwch diwnio fewn i raglen Dylan Jones ben bore dydd Gwener nesaf i glywed sesiwn fyw a rhai caneuon newydd! Welwn ni chi yn fuan! :D x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon