Teithio a phrysurdeb yr haf

Heb bostio ar hwn ers sbel, a hynny am ein bod ni 'di bod mor brysur dros yr wythnosau dwytha! Penwythnos dwytha 'fuo ni yn Sesiwn Fawr Dolgellau ar y nos Wener - dyma ambell lun o'r set...

Set dda - ac ymateb arbennig gan y dyrfa! Mwynhau Al Lewis Band, The Urban Folk Quartet, 9Bach a Geraint Jarman wedyn a jamio yn y tafarndai yn Nolgellau! Y diwrnod canlynol wedi bore hamddenol a brecwast mwya'r byd yn Little Chef Dolgellau, Pacwyd y tentiau yn ol yn eu bagiau a dechrau am Llanelwedd mewn confoi! Cafwyd gig gofiadwy arall ar y llwyfan ym Mhenmaenau, a sesh wedyn. Digon o straeon i bara blwyddyn yn fan'no, ond efallai y buasai ambell i aelod o'r band yn gwerthfawrogi pe na baen nhw'n cael eu hailadrodd fan hyn...! ;)

Adra ar y dydd Sul wedyn am detox a chwsg, gyda dwy gig y penwythnos yma i baratoi atyn nhw hefyd! Bragdy Cwrw Llyn yn Nefyn oedd yn cynnal eu Gwyl flynyddol, a thema glaniad Patagonia iddi eleni, ar brynhawn dydd Sadwrn. Braf oedd gweld y cae bach yn orlawn. Llongyfarchiadau i'r Chwedlau, Jac Dobson a'r Bandana am setiau gwefreiddiol hefyd. Yn syth ar ol chwarae yn Nefyn roeddem ni i ffwrdd i bentref Carrog yng Nghorwen i berfformio mewn parti preifat! Pawb wedi mwynhau - a diolch am y bwyd! Y gig nesaf yw ym mhabell Ty Gwerin yn Steddfod Meifod dydd Sul yr 2il o Awst am 12:00. Llenwch y lle!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon