Lawnsiad y sengl a dechrau gigio eto

Neithiwr roedd gig i lawnsio ein sengl newydd - 'Meddwl ar Goll', yng Nghlwb Canol Dre, Caernarfon. Cawsom benwythnos prysur o ran perfformiadau - nos Wener roeddem yn chwarae gig yng Nghlwb Rygbi Pwllheli, gyda y Chwedlau a ninnau yn cefnogi John ac Alun mewn noson lle gwerthodd y tocynnau allan! Roedd yn llwyddiant mawr a diolch i'r sawl fu'n gyfrifol am drefnu'r noson yn ogystal a hogia'r Chwedlau am gael menthyg eu system sain. Neithiwr wedyn roeddem ni yng Nghaernarfon (ac yn cael hedleinio tro 'ma!). Daeth Y Galw, band newydd o Frynrefail, a'r Chwedlau i'n cefnogi ni. Roedd hi'n noson lwyddiannus i ddathlu'r sengl newydd, a hoffem ddiolch i'r bandiau eraill, criw 4a6, i Michael Aaron Hughes am gyflwyno, ac yn arbennig yr holl rai ddaeth i wrando ac i ddawnsio. Cawsom noson werth chweil a gobeithio bod pawb wedi mwynhau. Cofiwch y gallwch chithau lawrlwytho y sengl oddi ar iTunes yma.

Mi fyddwn ni ar y lon eto penwythnos nesa' - 'dan ni ar lwyfan Y Llong yn Sesiwn Fawr Dolgellau am 6:30pm nos Wener (17eg), ac yn i lawr yn Penmaenau yn Builth am 10:00pm nos Sadwrn. Ella y gwelwn ni chi o gwmpas! :) X


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon