Dwy gig a recordio!

Ar y 28ain o Fawrth cafwyd y gig yng Nghlwb Rygbi Pwllheli. Roedd yr atmosffer yn wych gyda'r Clwb yn orlawn o bobl ifanc a ddim mor ifanc yn lysho a mwynhau y gerddoriaeth. Diolch yn fawr i Y Chwedlau am agor y noson; cafwyd set wych ganddyn nhw, a cofiwch fynd draw i'w Soundcloud i wrando: https://soundcloud.com/y-chwedlau

Wicend yma wedyn gawson ni gig ym Mhlas Coch, y Bala, yn cefnogi Fleur de Lys, band poblogaidd o Fon, ac Y Cledrau, band arall poblogaidd o ardal y Bala ei hun. Gan mai ni oedd yn agor y noson, doedd dim llawer yn gwrando yn nechrau'r set, ond erbyn tua hanner ffordd mi roedd llond y lle o bobl yn dawnsio. Yn amlwg mi fedron ni ddenu ambell i berson i mewn o'r stryd! Gig wych - diolch i'w bandiau eraill, ac i Glain Rhys am drefnu noson lwyddiannus a gododd dros £400 at Gronfa Taith Mimosa yr Urdd 2015.

Yna heddiw mi dreulio ni'r diwrnod yn Stiwdio Recordio Sain, yn Llandwrog, yn recordio...rhywbeth! Gawson ni ddiwrnod gwych, a diolch i Sion y technegydd yno am ei gymorth a'i amynedd, yn ogystal ac Aled (Cowbois Rhos Botwnnog) a dreuliodd y diwrnod hefo ni yn rhoi cyngor a help, ac a fydd hefyd yn cymysgu'r deunydd i ni yn barod i'w ryddhau! Mwy am hyn yn fuan! :) x


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon