Stiwdio 1, Galeri

P'nawn ddoe fuo ni yn chwara' yn Stiwdio 1 yn Galeri hefo Cowbois Rhos Botwnnog. Bwriad Stiwdio 1 yn syml ydi i greu platform i adeiladu cyswllt rhwng cynulleidfaoedd, perfformwyr a'r gymuned yn enhangach. Daeth criw bach da i wrando o ystyried pa mor braf oedd hi tu allan. Roedd yr awyrgylch anffurfiol yn braf i berfformio, a diolch i'r rhai fu'n trefnu. Y gobaith yw y bydd hyn yn dod yn rhywbeth rheolaidd, hefo ystod eang o fandiau newydd a mwy sefydlog yn perfformio i'r gymuned. Am fwy o wybodaeth ewch draw i http://www.galericaernarfon.com/digwyddiadau/manylion-digwyddiad.php?eventKey=1507 GIG NESAF - Clwb Rygbi Pwllheli, 8.00pm Nos Sadwrn 28ain o Fawrth. Oedran 16+. Welwn ni chi yno bobl! :)


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon