Cefnogi Calan


Hoffai'r band ddiolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gefnogi CALAN ym Mhlas Glyn y Weddw yn ddiweddar. Nhw yw'r band gwerin mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar hyn o bryd, ac mae'n fraint mawr i ni gael rhannu llwyfan a nhw. Pob lwc iddynt ar eu taith o gwmpas Prydain, America, a thu hwnt y flwyddyn nesaf!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon