Rebal Wicend

29.09.2014

ychwanegwyd gan

Gigs dwbwl penwythnos yma a 'da ni'n nacyrd! Parti penblwydd yn Ty Newydd Sarn oedd Nos Sadwrn, yn rhannu'r llwyfan efo John ac Alun. Cafwyd noson wych a gobeithio bod Hannah wedi mwynhau ei hun wrth ddathlu ei unfed ar hugain.

Wedyn neithiwr mi fuon ni yn nhafarn y Cliffs, Morfa Nefyn (llun isod). Cafodd Bad Achub newydd porthdinllaen ei lansio yn swyddogol mewn seremoni ddoe felly roedd yn achos o ddathlu mawr i griw y bad achub, teulu a ffrindiau. Cafodd y set ei chwarae ddwywaith er mwyn estyn y noson, ac wrth gwrs yr uchafbwynt oedd 'Fflat Huw Puw' - lle arall ond Porthdinllaen!? Roedd yn wirioneddol wych gweld pawb yn morio canu ac yn mwynhau eu hunain.

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gefnogi.

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Blogiadau Diweddar

07.12.2017

Please reload

Archif
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon