Ha' Bach y Fic


Bangar o gig yn Ha' Bach y Fic Nos Sadwrn! Y gig gora' 'leni o ran atmosffer! Cafwyd noson i'w gofio gyda Y Chwedlau yn dechrau petha' tua 3:30pm am wyl a aeth ymlaen tan un o'r gloch y bore. Roeddem ni'n canu am 9:30 ac mi fuom ni yn ol wedyn i wneud cwpwl o eitemau ar y cyd efo Cowbois Rhos Botwnnog, ac ar ben ein hunain i gloi y noson (neu'r bore erbyn hynny!) hefo 'chydig o hen ffefrynnau - cover o 'Wagon Wheel', Fflat Huw Puw, a'r anthem genedlaethol yn rocio, a codi'r to yn y Fic! Diolch i'r llu a ddaeth draw i gefnogi, i'r bandiau eraill (Y Chwedlau, Mr Huw, Gwerinos, Ail Symudiad, Gwilym Bowen, Cowbois Rhos Botwnnog), ac i'r Fic ac i'r llofft ar ei newydd wedd am y croeso. Mae Llofft y Fic yn leoliad newydd ar gyfer gigs a nosweithiau. Dyma eu tudalen Facebook- ewch draw am sbec! https://www.facebook.com/llofft?fref=ts


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon