Gwyl Pendraw Byd '14


Y bandiau eraill yn perfformio oedd yr Hwntws a'r Chwedlau. Roedd yn bleser cael cyd berfformio a nhw. Roedd tafarn y Ty Newydd dan ei sang a'r lleisiau yn codi'r to wrth gyd-ganu yr hen ffefrynnau. Pnawn gwych, ac edrychwn ymlaen i fod yn ol yno flwyddyn nesaf. Ar nodyn mwy cyffredinol hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi ein gigs drwy gydol yr haf yma - rydych werth y byd ac rydym wedi cael amser arbennig. Y perfformiad nesaf fydd Gwyl Glyndwr, Machynlleth ar yr 13ain o Fedi, lle byddwn yn cefnogi Cowbois Rhos Botwnnog yn lansiad Cwrw newydd Cwrw Llyn - Cwrw Glyndwr. Welwn ni chi yno!


Blogiadau Diweddar
Archif
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon