28.03.2019

Diolch yn fawr i griw Ysgol Bontnewydd am y croeso pnawn'ma - braf iawn gweld cymaint o'r plant yn medru chwara' offeryn, daliwch ati, mi oeddach chi'n wych!

Pawennau Llawen di-ri ar y ffordd adra....

23.03.2019

Diolch am y croeso draw yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli neithiwr - braf oedd gweld criw bach yno a chael mwynhau'r ffilm 'Anorac' i ddilyn ein gig! 

04.03.2019

Cicio'r Bar, Aberystwyth

Cawsom noson ddifyr iawn yn un o ddigwyddiadau Cicio'r Bar, Aberystwyth. Noson wedi ei threfnu gan Eurig Sailsbury a Hywel Griffiths, yn cynnwys barddoniaeth a cherddoriaeth.

Braf oedd cael rhannu llwyfan a Karen Owen am y tro cyntaf hefyd; cadwc...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon