28.12.2016

ychwanegwyd gan

Gobeithio i bawb gael Nadolig llawen!
Ar ddydd San Steffan fe fuom ni'n perfformio yn Ty Coch, Porthdinllaen yn y pnawn, ac yn y Fic, Llithfaen yn nes ymlaen yn y dydd. Diolch i bawb arall ddaeth allan i'n gweld ni. Llongyfarchiadau hefyd i Rhian a Dan, a ddyweddiodd a...

16.12.2016

ychwanegwyd gan

Pnawn ma mi gawson ni amser gwych yn diddanu criw gwyllt Ysgol Botwnnog am hanner awr ola'r tymor!! Mae'n ysgol y mae rhai o aelodau'r band yn ddyledus iawn iddi, felly braf ydi rhoi rwbath yn ol. Braint hefyd oedd rhannu'r llwyfan hefo'r band newydd (ish!) gwych - Pyr...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon