24.09.2016

ychwanegwyd gan

Noson wych yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon i gloi ein gigio am yr haf! Diolch am y gefnogaeth gan bawb dros y misoedd dwytha - da chi gyd werth y byd!
Mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar brosiectau eraill dros y misoedd nesa - welwn ni chi 'dolig! x

18.09.2016

ychwanegwyd gan

Cawsom yr anrhydedd neithiwr o fod yn rhan o gyngerdd arbennig yn Neuadd Hughes-Thomas, Ysgol Botwnnog i ddathlu pedwar canmlwyddiant yr ysgol. Mae Wil, Carwyn a Iestyn yn ddyledus iawn am yr addysg a'r arweiniad a gafwyd ym Motwnnog ac yn falch iawn o fod yn gyn-ddisg...

11.09.2016

ychwanegwyd gan

Noson wych yng Nghapel Y Drindod, Pwllheli, neithiwr yn y cyngerdd blynyddol wedi ei drefnu gan griw Capel Llwyndyrys. Roedd hi'n fraint ac yn bleser rhannu'r llwyfan gyda Eban Sion Pari, Gronw Griffith, Gwenan Gibbard, a Chor Meibion y Penrhyn. Cafwyd perfformiadau gw...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon