28.08.2016

ychwanegwyd gan

Dyma ni'n perfformio ar lwyfan Y Castell yng Ngwyl Crug Mawr ddoe. Roedd hi'n wyl fach wych gyda lein-yp anhygoel, ac roedd yn fraint cael bod yn rhan ohoni. Mae ein diolch yn fawr i Ifan Prys (Y Cledrau) am sefyll i fewn ar y drymiau, ac i drefnwyr Crug Mawr am y gwah...

25.08.2016

ychwanegwyd gan

Nos Fawrth buom yn perfformio mewn noson lawen arbennig yn Nant Gwrtheyrn, yn diddanu dysgwyr Cymraeg o bedwar ban byd yn ogystal a chriw lleol. Diolch yn fawr am y gwahoddiad a braf oedd rhannu'r llwyfan a Llion Williams, Elen Roberts, a Paul Edwards y consuriwr.

Yna n...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon