27.07.2016

ychwanegwyd gan

Dyma'r band ar lwyfan Gwyl Cwrw Llyn yn Nefyn bnawn Sadwrn dwytha. Cafwyd pnawn arbennig gyda thyrfa fawr wedi dod draw i weld y bragdy newydd sbon sydd wedi ei hadeiladu yn arbennig i'r cwmni lleol. Mae'n wych gweld y bragdy yn mynd o nerth i nerth a chwrw o Ben Llyn...

20.07.2016

ychwanegwyd gan

"On a stage in a corner of the main square of Dolgellau, which was closed for the event, rain could not dampen Patrobas' country rock enthusiasm and vitality"

(o adolygiad 'From the Margins' o Sesiwn Fawr Dolgellau - i'w weld yma 

Er gwaetha'r tywydd cafwyd penwythn...

07.07.2016

ychwanegwyd gan

Nos Fawrth diwethaf buom yn chwarae set draw yn nhafarn y Pengwern, Llan Ffestiniog. Mae Carwyn wedi bod wrthi ers rhai misoedd yn perfformio yn y sioe 'Allan o Diwn' gyda Theatr Bara Caws, sy'n adrodd hanes y band Y Ficar o ddechrau'r 80au - buom yn ei wylio ym Mlaena...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon