26.06.2016

ychwanegwyd gan

Llongyfarchiadau mawr Mr a Mrs Phillips! Roedd hi'n fraint cael chwarae yn y briodas a chael cymryd rhan yn niwrnod mawr Anni a Tudur! Mae wastad yn braf cyfrannu i briodasau ffrindiau. Cafwyd set acwstig yn y prynhawn i groesawu pawb yn ol wedi'r wasanaeth, twmpath da...

19.06.2016

ychwanegwyd gan

Roedd hi'n wicend brysur gyda gigs yng Nghricieth, Porthdinllaen, ac Efailnewydd. 
Nos Wener buom yn Bryn Hir, Cricieth, fel cefnogaeth i Bryn Fon a'r Band. Dechrau da i ha' yn llawn gigs!

Yna bnawn ddoe buom yn perfformio o flaen tafarn Ty Coch, Porthdinllaen, fel rhan...

15.06.2016

ychwanegwyd gan

Mae'r PA newydd wedi cyrraedd, mae arholiadau Wil a Gruff bron drosodd, mae Iestyn adra o Aberystwyth, ac mae Carwyn yn brysur drwy'r dydd bob dydd yn rhuthro o fand i fand ac o theatr i theatr! Da ni'n barod bellach i ddwad at y cynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru fydd...

Please reload

© 2019 Patrobas

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon